Regulamin - Maginus Club

Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin * Organizatorem imprezy okolicznościowej jest rodzic dziecka (jubilata), prawny opiekun bądź inna osoba pełnoletnia przez niego wyznaczona.
* Użyczającym pomieszczenia Maginus Club jest P.H.U. Maginus

*  P.H.U. Maginus ponosi odpowiedzialnosć za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń znajdujących się na terenie klubu ale nie odpowiada a konsekwencje braku     nadzoru organizatora nad bawiącymi się dziećmi.

* Organizator ponosi odpowiedzialność za osoby nieletnie znajdujące się na terenie klubu.
* Rezerwacja klubu następuje z chwilą wpłacenia za
datku.
* W przypadku nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń np. choroba dziecka, zamawiający może przełożyć termin imprezy okolicznościowej (po wcześniejszym uzgodnieniu).
* W przypadku przełożenia terminu wynajmu a następnie rezygnacji z imprezy, za
datek nie będzie zwracany. 

* W przypadku rezygnacji z wynajmu lokalu, kiedy do rozpoczęcia imprezy pozostaje więcej niż 14 dni, zadatek zostanie zwrócony (nie dotyczy w przypadku przekładania terminu wynajmu klubu). Po tym terminie w przypadku rezygnacji z wynajmu, zadatek przepada.

* Imprezy okolicznościowe odbywają się godzinach: 10.00 – 22.00
* Minimalny czas wyna
jmu klubu wynosi 3 godziny.
* Koszt wynaj
mu klubu uzależniony jest od czasu trwania i charakteru zabawy.
* Maksymalna liczba uczestników imprezy - 24 os
oby.
* Cena wynajmu klubu podana jest w cenniku dostępnym w Maginus Club i na stronie internetowej.
* Podczas imprezy okolicznościowej P.H.U. Maginus zapewnia:
- Lokal do wyłącznej dyspozycji organizatora imprezy okolicznościowej (osoby niezaproszone nie mają wstępu).
- pakiet startowy (naczynia jednorazowe: talerzyki, kubeczki, łyżeczki, naczynia na przekąski).
- bezpłatne korzystanie ze wszystkich atrakcji dostępnych w sali urodzinowej: (sala taneczna wraz z nagłośnieniem i sprzętem do wizualizacji, gry typu: bilard, cymbergaj, mini koszykówka, gry video, symulatory sportowe i taneczne).
- utrzymanie czystości w trakcje imprezy jak i po jej zakończeniu. 

* Opcje dodatkowe: (pakiety tematyczne,zdjęcia, tatuaże, fontanna coctailowa. kolumny do napojów, zaproszenia) są płatne oddzielnie i nie wliczają się w cenę wynajmy klubu. 
* P.H.U. Maginus nie zapewnia nagrań muzycznych, video.
* P.H.U. Maginus nie odpowiada za skutki wynikające ze spożycia artykułów wniesionych przez dzieci lub opiekunów na teren klubu.
* Za szkody powstałe podczas trwania imprezy odpowiada organizator.
* Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających. Osoby nieprzestrzegające powyższego zakazu będą usuwane z terenu klubu. 

* Na terenie Maginus Club obowiązuje zakaz używania strzelającego konfetti. W przypadku złamania zakazu, organizator będzie obciążony opłatą porządkową w wysokości 50 zł
* W trosce o wygodę uczestników (gry i zabawy sportowe), w okresie jesienno – zimowym wskazane jest przyniesienie na zmianę obuwia sportowego
* W trosce o bezpieczeństwo osób przebywających podczas zabawy, lokal jest cały czas monitorowany.
* PHU Maginus nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione na terenie klubu. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego